Register odborne spôsobilých osôb na ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified March 11, 2016
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id47e8c4af-4bf7-456b-b93e-defb6094a49e
Maintainer maintainer2A7BBBBA-EB36-4801-8C41-9627094C800F
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id243a39bb-7997-4409-bb78-ae7905aa1a4a
Revision Id revision_ida79604ee-26d6-4f43-b835-b4663a3ffe03
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid