Register odborne spôsobilých osôb na prácu s ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified March 14, 2016
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id ide996c349-b247-47f4-9a7d-942eef2ce6d8
Maintainer maintainer2A7BBBBA-EB36-4801-8C41-9627094C800F
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id73712e7c-ca3e-4948-9897-0b99b3639aa3
Revision Id revision_id6ce05888-f3e6-4724-b68b-09f85618b2e5
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid