Vydané osvedčenia za rok 2013

From the dataset abstract

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení...

Source: Register odborne spôsobilých osôb (2004 - 2019)

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified March 23, 2017
License license Iné (Nekomerčné)
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatHTML
Id id3b6ca10b-cbcf-43e6-b130-e0cadaae99f4
Maintainer maintainer1F25F8A1-9D21-4629-A36F-E119E1CC8884
Periodicity periodicityirregularly
Position position7
Resource Group Id resource_group_id1799f91b-7ac3-4e2f-ad1a-1ef8253ab6c1
Revision Id revision_id3bda40f8-ca0b-43be-9632-611c25591516
Schema schemahttp://www.ruvzto.sk/OSVEDCENIA/2013.HTM
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid