Register JPRL

Evidované sú nasledovné údaje: Kód plánu, rok rozhodnutia, Označenie dielca, označenie porastovej skupiny, označenie čiastkovej plochy, priestorová lokalizácia. Služba generuje obsiahle XML, lepšie je pristúpiť k časti údajov, urobíme to nasledovne: Na konci URL treba vložiť "Kód plánu" (KPL) požadovaného lesného celku. napr. ...Zoznam_Jprl.svc/xml/SL001 Zoznam KPL je je v datasete Register lesných celkov (http://data.gov.sk/dataset/register-lesnych-celkov)

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified July 4, 2013
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 7 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id7b5ba5f6-7193-459e-ad09-12c306d0df53
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_ide3c533e8-1c4c-4330-ba88-c8c8c239f212
Resource Type resource_typefile
Revision Id revision_id68903c92-af33-4434-be0b-d3c20afd507f
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid