Init dávka, 6.4.2018, 170 MB

Inicializačná dávka obsahuje súbory vo formáte XML. Inicializačná dávka je rozdelená do viacerých súborov. 01 - Kraj, 02 - Okres, 03 - Obec, 04 - Časti obce, 05 - Ulica, 06 - Budova (súpisné číslo), 07 - Vchod (orientačné číslo), 08 - Byt, 00 - metadáta (z pohľadu obsahu nepodstatné).

No preview available.
No handler defined for data type: rar.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 12, 2018
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatrar
Id idd1fdbd65-fbdd-4492-bcb7-d4cff345d1f4
Last Modified last_modifiedover 2 years ago
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityirregularly
Position position3
Resource Group Id resource_group_id8f16b43f-2270-4536-9067-17e43c74d9e2
Revision Id revision_idbef0b592-bd2c-4fca-8d06-0bd2bf08283d
Size size165.9 MiB
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid