Inicializačná dávka

Popis: Inicializačná dávka vo formáte XML. Inicializačná dávka je rozdelená do viacerých súborov. 01 - Kraj, 02 - Okres, 03 - Obec, 04 - Časti obce, 05 - Ulica, 06 - Budova (súpisné číslo), 07 - Vchod (orientačné číslo), 08 - Byt, 00 - metadáta (z pohľadu obsahu nepodstatné).

No preview available.
No handler defined for data type: xml,zip.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 20, 2019
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Changes Id changes_id191,979
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxml,zip
Id ida904effb-7c5c-43ce-8c59-270932e6a19a
Initial Batch initial_batchtrue
Last Modified last_modifiedover 1 year ago
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnikdy
Resource Group Id resource_group_id8f16b43f-2270-4536-9067-17e43c74d9e2
Revision Id revision_idac1edf8e-42cd-4eec-9672-95491946da28
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/de3dd18f-9124-4acb-ae00-705555332256/resource/44687156-5f58-4fc4-981c-15e76a51cbdf/download/xmlschema772775956.xsd
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate