Vchody (orientačné čísla) - zmenové dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje jeden zmenový záznam buildingNumberChange (zmena vchodu [orientačného čísla]), ktorý prišiel v zmenovej dávke z Registra adries. Celá tabuľka tak obsahuje históriu všetkých zmien v Registri adries pre všetky vchody (orientačné čísla).

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified September 2, 2019
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id ide1a9e63e-aea5-4a0d-b135-94794e9e33cb
Last Changes Id last_changes_id9,576,047
Last Modified last_modified3 months ago
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
Periodicity periodicitydaily
Position position1
Resource Group Id resource_group_id7d864871-84d8-49ca-9cba-80acc8951323
Revision Id revision_id4178e57d-8f5c-4b58-8150-18a7affed3b8
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/db1e7bd7-a7d4-4eac-8e5e-0c843b9dc7d5/resource/849d6364-10cf-40dd-a354-aba17ae06c52/download/package8doc1.htm
State stateactive
Status statuspublic
Task Id task_id427cd2ed-75ad-4c95-85d5-79cbad6af53a
Transformed transformed1
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate