Vchody (orientačné čísla) - konsolidované dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje konsolidovaný stav konkrétnej časovej verzie objektu Vchod (orientačné číslo). Celá tabuľka tak obsahuje všetky časové verzie všetkých vchodov (orientačných čísiel) - aktuálne aj historické.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified January 10, 2020
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id id011f4ec3-7a73-4dff-a63e-81b64cc52947
Last Changes Id last_changes_id9,972,822
Last Modified last_modified13 days ago
Last Update Successful last_update_successful9,972,822
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
Periodicity periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_id7d864871-84d8-49ca-9cba-80acc8951323
Revision Id revision_idda6e0b79-f546-40c6-a60d-d575e1b6332f
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/db1e7bd7-a7d4-4eac-8e5e-0c843b9dc7d5/resource/849d6364-10cf-40dd-a354-aba17ae06c52/download/package8doc1.htm
State stateactive
Status statuspublic
Task Id task_idc02d0c4d-a7fb-48db-88c3-81fa36417514
Transformed transformed1
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate