Kraj - Konsolidované dáta k 6.4.2018, 12 kB

Obsahuje konsolidované dáta registra adries - kraje k 6. aprílu 2018 vo formáte XML. Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje konsolidovaný stav konkrétnej časovej verzie objektu Kraj. Celá tabuľka tak obsahuje všetky časové verzie všetkých krajov - aktuálne aj historické.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 2, 2018
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Active From active_from1. 1. 0001 0:00:00
Active To active_to1. 1. 0001 0:00:00
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 1 year ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id768fe900-c4ea-4ea7-b9cc-4376adfc20ee
Last Modified last_modifiedover 1 year ago
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicitysemi-annually
Position position3
Resource Group Id resource_group_id5447eccd-ca67-453b-a0c3-03a35ad37262
Revision Id revision_id20481b74-90c8-4d42-a157-66f55d0fe5e8
Size size11.3 KiB
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Valid From valid_from1. 1. 0001 0:00:00
Valid To valid_to1. 1. 0001 0:00:00
Validity validityother