Cestné úseky – stav k 03.08.2020

ZIP archív obsahuje XML súbory so zoznamom cestných úsekov v rámci všetkých obcí v SR. Jeden XML súbor predstavuje cestné úseky v rámci jednej obce, pričom názov súboru obsahuje ID (objectId) danej obce

No preview available.
No handler defined for data type: zip,xml.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 3, 2020
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Created created1 month ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatzip,xml
Id id5ce83801-75d7-490a-a98f-0df001758645
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnikdy
Position position189
Resource Group Id resource_group_id6f83e969-4d66-4fb9-a015-3e568246b2ba
Revision Id revision_id351e843c-bb83-4601-a19b-fdabadb0d347
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/6a81933d-2871-46b9-a26e-8ca980f83e99/resource/6aad684b-8746-4f0a-b4ba-8fac21d10a3d/download/rastreets.xsd
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionDáta sú platné k dátumu zverejnenia