Cestné úseky – stav k 26.04.2021

ZIP archív obsahuje XML súbory so zoznamom cestných úsekov v rámci všetkých obcí v SR. Jeden XML súbor predstavuje cestné úseky v rámci jednej obce, pričom názov súboru obsahuje ID (objectId) danej obce

No preview available.
No handler defined for data type: zip,xml.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified April 26, 2021
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Created created3 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatzip,xml
Id id2e854217-ce55-403a-931e-42e4cd9dacf6
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnikdy
Position position226
Resource Group Id resource_group_id6f83e969-4d66-4fb9-a015-3e568246b2ba
Revision Id revision_id16afdd6b-b37d-4280-9812-323476318a54
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/6a81933d-2871-46b9-a26e-8ca980f83e99/resource/6aad684b-8746-4f0a-b4ba-8fac21d10a3d/download/rastreets.xsd
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionDáta sú platné k dátumu zverejnenia