Cestné úseky – stav k 10.05.2021

ZIP archív obsahuje XML súbory so zoznamom cestných úsekov v rámci všetkých obcí v SR. Jeden XML súbor predstavuje cestné úseky v rámci jednej obce, pričom názov súboru obsahuje ID (objectId) danej obce

No preview available.
No handler defined for data type: zip,xml.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 10, 2021
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Created created2 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatzip,xml
Id id1fb95259-ba55-4324-bd84-e8e37998db09
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnikdy
Position position227
Resource Group Id resource_group_id6f83e969-4d66-4fb9-a015-3e568246b2ba
Revision Id revision_id709f39c9-4eb8-46e3-9e0c-d70ca862b348
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/6a81933d-2871-46b9-a26e-8ca980f83e99/resource/6aad684b-8746-4f0a-b4ba-8fac21d10a3d/download/rastreets.xsd
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionDáta sú platné k dátumu zverejnenia