Budovy - inicializačné a zmenové dáta

Jeden riadok v tejto tabuľke reprezentuje jeden počiatočný alebo zmenový záznam. Celá tabuľka tak obsahuje všetky počiatočné záznamy a históriu všetkých ich zmien v Registri adries.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified July 25, 2021
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 1 year ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Datastore Active datastore_active1
Format formatapi, csv
Id id86901893-3555-48cc-8e51-ee333b96fa99
Last Changes Id last_changes_id12,609,597
Last Modified last_modified16 hours ago
Maintainer maintainerE8943CC3-CDF2-4368-A29F-FFAC8E09F443
Periodicity periodicitydaily
Position position4
Resource Group Id resource_group_ide4b5255d-c8ba-4e60-8a2c-a5a3e7485281
Revision Id revision_idf12bc2b2-f9c3-4c12-849d-1260c7de1fda
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typedatastore
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate