Inicializačná dávka

Popis: Inicializačná dávka vo formáte XML. Inicializačná dávka je rozdelená do viacerých súborov. 01 - Kraj, 02 - Okres, 03 - Obec, 04 - Časti obce, 05 - Ulica, 06 - Budova (súpisné číslo), 07 - Vchod (orientačné číslo), 08 - Byt, 00 - metadáta (z pohľadu obsahu nepodstatné).

No preview available.
No handler defined for data type: xml,zip.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 21, 2018
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Changes Id changes_id8,188,615
Created createdover 1 year ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxml,zip
Id id14d37bd9-8598-4e3a-92e3-740ce7deb5a8
Initial Batch initial_batchtrue
Last Modified last_modifiedover 1 year ago
Maintainer maintainer8155F071-182E-4C85-B6A0-32BF69399B17
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnikdy
Resource Group Id resource_group_id419fcf61-3c97-4230-b6ca-686361a0bc94
Revision Id revision_id7c673c9b-9f82-439c-b913-c2c0e1a8f5f8
Schema schemahttps://data.gov.sk/dataset/7c196993-fcd2-407c-ac6c-f4a4ca68cef5/resource/a5e11b94-959b-4e98-a8a6-6404d57dd663/download/xmlschema772775956.xsd
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionvalidFrom, validTo, effectiveDate