Zmenové dávky 06/2018 - 12/2018, 11.1 MB

Zmenové dávky registra adries.Dávky sú zbalené do jedného ZIP súboru a sú vo formáte XML. Vygenerované od 26.6.2018 do 31.12.2018. Čísla zmenových dávok od 8479038 do 8907240 vrátane.

No preview available.
No handler defined for data type: zip.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified September 17, 2019
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Active From active_from1. 1. 0001 0:00:00
Active To active_to1. 1. 0001 0:00:00
Created created2 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatZIP
Id id12637ee7-9bd4-4e7d-a680-abefa27e8d6c
Last Modified last_modified2 months ago
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicitysemi-annually
Position position388
Resource Group Id resource_group_id419fcf61-3c97-4230-b6ca-686361a0bc94
Revision Id revision_id7c673c9b-9f82-439c-b913-c2c0e1a8f5f8
Size size11.1 MiB
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Valid From valid_from1. 1. 0001 0:00:00
Valid To valid_to1. 1. 0001 0:00:00
Validity validityother