Prírastky a úbytky občanov mesta Prešov za ...

From the dataset abstract

Prírastky a úbytky občanov mesta Prešov za jednotlivé roky, muži/ženy (od 1.1.1996 do aktuálneho dátumu). Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle...

Source: Prírastky a úbytky občanov mesta Prešov za jednotlivé roky (od 1.1.1996 do aktuálneho dátumu)

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 9, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatJSON
Id id32d80910-777d-4d1a-a563-8f6a2686745b
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position3
Resource Group Id resource_group_idd3c4e81c-a2c2-4eb3-a9df-b457e1fba0f1
Revision Id revision_id3eb43aa5-bb76-4731-93d3-800736012244
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid