Prírastky a úbytky občanov mesta Prešov za ...

From the dataset abstract

Prírastky a úbytky občanov mesta Prešov za jednotlivé roky, muži/ženy (od 1.1.1996 do aktuálneho dátumu). Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle...

Source: Prírastky a úbytky občanov mesta Prešov za jednotlivé roky (od 1.1.1996 do aktuálneho dátumu)

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 9, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id3241b209-b8f9-4133-aae8-88afc7e62bea
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position2
Resource Group Id resource_group_idd3c4e81c-a2c2-4eb3-a9df-b457e1fba0f1
Revision Id revision_idc93d7de7-f00a-4866-baf2-011f5761beb4
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid