Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike ...

Výstupy prinášajú informácie o počte preventívnych prehliadok dospelých, detí a dorastu vykonávaných v ambulanciách všeobecného lekárstva a všeobecnej starostlivosti o deti a dorast, o počte zubnolekárskych preventívnych prehliadok, gastroenterologických a urologických preventívnych prehliadok. V populácii žien monitoruje počet preventívnych gynekologických prehliadok v gynekologicko-pôrodníckych ambulanciách a počet mamografických preventívnych vyšetrení v útvaroch rádiológie.

No preview available.
No handler defined for data type: xls, ods.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified February 26, 2020
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxls, ods
Id id806caec3-2fd8-4fe4-98a5-ff18f5949bd1
Maintainer maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id424bec93-3c6e-4ef3-9bf4-977725bdac8f
Revision Id revision_idbee5005f-d2f1-4235-b267-263de1286bec
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid