Pozemná komunikácia - miestopisný priebeh

From the dataset abstract

Miestopisný priebeh vybranej pozemnej komunikácie, t.j. usporiadaný zoznam lokalít, cez ktoré vedie trasa pozemnej komunikácie v smere jej orientácie (začiatok-koniec)

Source: Pozemná komunikácia - miestopisný priebeh

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified March 6, 2019
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id idf9311084-3f20-4e7e-83d6-21b280b6b3ba
Maintainer maintainer3B45E7D1-E6ED-4471-95B8-5AFB9785075B
Periodicity periodicityquarterly
Position position2
Resource Group Id resource_group_idaba93e97-973d-4676-9b3a-d99dfbe74759
Revision Id revision_id33248c3d-a9db-4954-9a8c-dc2e160baeab
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid