Počet psov podľa adresy chovu v meste Prešov (k ...

From the dataset abstract

Počet prihlásených psov v meste Prešov podľa plemena, vychádza z evidencie prihlásených psov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov....

Source: Počet psov podľa adresy chovu v meste Prešov (k aktuálnemu dátumu)

No preview available.
No handler defined for data type: xml.net.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 9, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxml.net
Id id753e82c9-0080-47e4-86a8-94626cf4ebbf
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position4
Resource Group Id resource_group_id29764d66-0663-4699-b1ab-ac418721e0f6
Revision Id revision_idab5c6d6f-a09a-46ea-b583-57a8b8cd9a8b
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid