Počet občanov mesta Prešov podľa dňa narodenia (k ...

From the dataset abstract

Počet občanov mesta Prešov podľa dňa narodenia, muž/žena. Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu...

Source: Počet občanov mesta Prešov podľa dňa narodenia (k aktuálnemu dátumu)

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 9, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatJSON
Id idb586c263-567e-44e7-b170-09463047febd
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position3
Resource Group Id resource_group_idb73a63e4-8013-4ada-8812-670cb0422b45
Revision Id revision_idd2f76915-b6a5-4e08-aa41-c2fca1acbbcb
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid