Počet občanov mesta Prešov podľa priezvisk (k ...

From the dataset abstract

Počet občanov mesta Prešov podľa dňa narodenia, muž/žena. Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu...

Source: Počet občanov mesta Prešov podľa dňa narodenia (k aktuálnemu dátumu)

No preview available.
No handler defined for data type: xml.net.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 9, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxml.net
Id id084062fe-b50f-4b0b-ad5a-0412ef2c9513
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position4
Resource Group Id resource_group_idb73a63e4-8013-4ada-8812-670cb0422b45
Revision Id revision_id0c230656-78ef-4d63-9971-7ca2249fd35d
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid