Počet občanov mesta Prešov podľa ulíc (stav k ...

From the dataset abstract

Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej...

Source: Počet občanov mesta Prešov podľa ulíc (stav k aktuálnemu dátumu)

No preview available.
No handler defined for data type: xml.net.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 8, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxml.net
Id id4a1a13fa-cc62-42a8-a299-f830f133b87f
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position4
Resource Group Id resource_group_id88ba453c-4d2f-44a7-90e7-74f0a99f3a2a
Revision Id revision_idcddf744d-e96e-4bf9-8f5f-baff2b0825a4
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid