Počet občanov mesta Prešov podľa ulíc (stav k ...

From the dataset abstract

Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej...

Source: Počet občanov mesta Prešov podľa ulíc (stav k aktuálnemu dátumu)

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 8, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXLS
Id id4331aa79-1bbf-42c9-aac6-c9b512d459df
Last Modified last_modifiedover 2 years ago
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position1
Resource Group Id resource_group_id88ba453c-4d2f-44a7-90e7-74f0a99f3a2a
Revision Id revision_idb616741a-1126-4f64-8a8a-bed6cc4d1c68
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid