Dataset obsahuje informáciu o ploche závlah na ...

Dataset obsahuje informáciu o ploche závlah na území Slovenska s nasledujúcimi atribútovými údajmi (evidenčné číslo, názov stavby, funkčnosť, rajonizácia, plocha/ha, zazmluvnenosť a poznámku

No preview available.
No handler defined for data type: dbf.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 11, 2018
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created created10 months ago
Data Correctness data_correctnessincorrect or inexact
Format formatdbf
Id idea010737-1913-4026-a06c-d1fd535248e8
Maintainer maintainerB6F05FF8-A598-42A6-A1E4-85154B6DC6A5
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id6b63910e-1766-40dc-8245-34f817f9328f
Revision Id revision_id6bc9af38-1117-4e84-86dc-46c30f6aec09
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid