Dataset obsahuje informáciu o ploche závlah na ...

Dataset obsahuje informáciu o ploche závlah na území Slovenska s nasledujúcimi atribútovými údajmi (evidenčné číslo, názov stavby, funkčnosť, rajonizácia, plocha/ha, zazmluvnenosť a poznámku

No preview available.
No handler defined for data type: shp.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 11, 2018
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created created10 months ago
Data Correctness data_correctnessincorrect or inexact
Format formatshp
Id iddfad05aa-3978-4f37-a0d6-77db143724da
Maintainer maintainerB6F05FF8-A598-42A6-A1E4-85154B6DC6A5
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityannually
Position position3
Resource Group Id resource_group_id6b63910e-1766-40dc-8245-34f817f9328f
Revision Id revision_id8938c7a1-4ccd-48e8-a406-7cb3bffdf2e0
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid