Dataset obsahuje informáciu o ploche závlah na ...

Dataset obsahuje informáciu o ploche závlah na území Slovenska s nasledujúcimi atribútovými údajmi (evidenčné číslo, názov stavby, funkčnosť, rajonizácia, plocha/ha, zazmluvnenosť a poznámku

No preview available.
No handler defined for data type: qpj.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 11, 2018
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created created10 months ago
Data Correctness data_correctnessincorrect or inexact
Format formatqpj
Id id5261c598-236e-4567-8e83-14b1aa8e0e55
Maintainer maintainerB6F05FF8-A598-42A6-A1E4-85154B6DC6A5
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityannually
Position position2
Resource Group Id resource_group_id6b63910e-1766-40dc-8245-34f817f9328f
Revision Id revision_id9c435d4b-05b8-41db-bad0-c587dedf1e64
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid