Otvorený softvér využívaný v organizácii Štátne ...

Plnenie úlohy vyplývajúcej z bodu B.18. (zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie) uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 13, 2018
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatCSV
Id id65eaa22b-3b1d-405c-ae00-19a9ff85829a
Last Modified last_modifiedover 3 years ago
Maintainer maintainerE906DFB5-F0EE-45DA-BCB2-3989FEE93DBC
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idcbb939bf-2e98-4c77-8133-aaf02c9f4cf4
Revision Id revision_idf8b75cc0-06bf-43d6-85af-727a12d739e1
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid