Objednávky za rok 2017

From the dataset abstract

Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú...

Source: Objednávky za rok 2017

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified March 31, 2017
License license Iné (Nekomerčné)
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatHTML
Id idbf50aacb-e39b-42ee-8169-d55e37c8bab1
Maintainer maintainerC3C5C4F4-1EA3-47F2-92D8-46041EA542D2
Periodicity periodicityweekly
Position position1
Resource Group Id resource_group_id6059f9a3-be87-41b4-a80c-75f287cf8ddf
Revision Id revision_id4a17c38b-3e1d-4287-82c4-99ceb1c07df2
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid