Objednávky za rok 2017

From the dataset abstract

Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú...

Source: Objednávky za rok 2017

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified December 29, 2017
License license Iné (Nekomerčné)
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatCSV
Id id155a0c32-b5ef-471d-90b5-d791191583bb
Last Modified last_modifiedover 2 years ago
Maintainer maintainerC3C5C4F4-1EA3-47F2-92D8-46041EA542D2
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicitymonthly
Resource Group Id resource_group_id6059f9a3-be87-41b4-a80c-75f287cf8ddf
Revision Id revision_id22228139-386c-4d2d-af84-03ebb35335cd
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Url Type url_typeupload
Validity validitycustom_valid
Validity Description validity_descriptionObjednávky 2017