Objednávky tovarov a služieb 2015

Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Nitra a jeho laboratórnej a terénnej zložky.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified July 25, 2016
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id6f85a48a-2329-41ad-bbba-3ff2850d6543
Maintainer maintainer2A7BBBBA-EB36-4801-8C41-9627094C800F
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idd1fb5bb8-d602-4345-bf46-9e3c76528326
Revision Id revision_id00ea096c-128c-4c78-90ed-235bd50c252e
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid