Objednávky tovarov a služieb 2019

Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Topoľčany.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified February 22, 2019
License license Iné (Nekomerčné)
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 1 year ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id0f9fa18c-1ced-48d3-b39c-99665774734c
Maintainer maintainer1F25F8A1-9D21-4629-A36F-E119E1CC8884
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idf868089c-5236-433a-ae1b-c47f10daf8bd
Revision Id revision_id57171b35-b7b8-428f-9666-5bbf89a48841
Schema schemahttp://www.ruvzto.sk/ZMLUVY/OBJ_2019.xml
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid