Objednávky tovarov a služieb 2018

Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Topoľčany.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified February 22, 2019
License license Iné (Nekomerčné)
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatHTML
Id id67a66d2c-65cb-43f9-a8bc-94e85374a560
Maintainer maintainer1F25F8A1-9D21-4629-A36F-E119E1CC8884
Periodicity periodicityirregularly
Position position1
Resource Group Id resource_group_id58037755-dc84-4a91-b8c3-91433673decc
Revision Id revision_idf7cf5850-cf51-4744-b4db-ab5c84edf154
Schema schemahttp://www.ruvzto.sk/ZMLUVY/OBJEDNAVKY_2018.HTM
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid