Objednávky tovarov a služieb 2018

Objednávky zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vystavené za tovary a služby súvisiace so zabezpečením prevádzky RÚVZ Topoľčany.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 20, 2018
License license Iné (Nekomerčné)
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 3 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id id51387e27-e8c0-484b-80e9-f27dba0c678c
Maintainer maintainer1F25F8A1-9D21-4629-A36F-E119E1CC8884
Periodicity periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id58037755-dc84-4a91-b8c3-91433673decc
Revision Id revision_ida11dae50-9a0b-44c4-9510-49844c1656cd
Schema schemahttp://www.ruvzto.sk/ZMLUVY/OBJ_2018.xml
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid