nu0007rs.xlsx

From the dataset abstract

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Source: Revidované a predbežné ročné údaje HDP v bežných cenách [nu0007rs]

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 12, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id ide8ff9f42-181b-493b-9fc6-26319b80541d
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_id558bd292-9f56-4880-b943-a1a94b2f99fe
Revision Id revision_id7015817d-7ba9-49bd-a312-b1f4649b4c7c
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid