nu0005qs.xlsx

From the dataset abstract

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Source: Štvrťročné údaje HDP podľa odvetví v bežných cenách [nu0005qs]

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 12, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id idc705ff7b-2e98-4218-a9f8-5f1d3fc2ba67
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_id287b6d69-3007-4616-a7d0-15032b205069
Revision Id revision_idc87ab6aa-e9eb-4145-aab6-af71e962d51b
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid