nu0004qs.xlsx

From the dataset abstract

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Source: Štvrťročné údaje HDP v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov k referenčnému roku 2010 [nu0004qs]

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified May 12, 2015
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx
Id id1b2d1abe-7d50-4112-a9eb-a45bdcc14416
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position2
Resource Group Id resource_group_id9220a1f7-258b-4b99-b676-f377efd3b870
Revision Id revision_id693d6e78-0826-49cb-8e4f-b0d8cba41c3e
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid