Schéma XSD

From the dataset abstract

Výber základných údajov o aktuálnych objednávkach zverejňovaných podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zverejňovania dokumentov na stránke...

Source: Ekonomický systém ministersta - Objednávky

No preview available.
No handler defined for data type: xsd.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified July 12, 2013
License license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformed data transformed No
Created createdover 6 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxsd
Id ide1da787b-34a8-49ae-aefb-f6b7de0b42df
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadane
Position position1
Resource Group Id resource_group_id988c569e-8202-4a93-812d-c7580380d00d
Resource Type resource_typefile
Revision Id revision_id5237c9df-7546-44fc-af86-0f8637bd35b7
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid