MDS_2020_MOSR_1

Dataset obsahuje dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu v definovanej štruktúre.

(Výsledok plnenia úlohy B.22. uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019.)

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 30, 2021
License license Creative Commons Non-Commercial (Any)
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created created4 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatCSV
Id idac90cb45-b2de-4d67-9f7d-8eac03604e0f
Last Modified last_modified4 months ago
Maintainer maintainer99706484-2975-4327-A0E8-963A5D76BA08
On Same Domain on_same_domain1
Periodicity periodicityother
Periodicity Description periodicity_descriptionnezadané
Resource Group Id resource_group_id6f789296-4ff6-4355-85e6-d1f47afc6d4f
Revision Id revision_ida305be40-cab3-456c-8409-ee96331910d0
State stateactive
Status statuspublic
Url Type url_typeupload
Validity validityperm_valid