Výstupné zostavy z: Ročný výkaz o posteľovom ...

Informuje o ukazovateľoch umožňujúcich kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie využitia posteľovej kapacity ústavných zdravotníckych zariadení a ich posteľových útvarov na štatistické účely

No preview available.
No handler defined for data type: xlsx, ods.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified June 26, 2019
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Created created6 months ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxlsx, ods
Id idb6095c4e-0b09-4965-b4f3-2b10d54f6d9a
Maintainer maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicity periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idb56bf20b-4a75-4e2c-8ac9-cea7813c9fe8
Revision Id revision_id18dbe477-cd2b-4bff-a6df-498c27e59934
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid