Register odborne spôsobilých osôb na prácu s ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline zriaďuje podľa § 15 ods. 2 a 3 zák.č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified July 29, 2017
License license Creative Commons CCZero
Transformed data transformed Yes
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id idb95f3dcf-5daa-4e78-b079-4099694e24ef
Maintainer maintainer385D0492-87EF-4255-8C93-16B7E321207F
Periodicity periodicityquarterly
Resource Group Id resource_group_id3bb07a95-9cd7-42c4-9463-7ed59ae215c9
Revision Id revision_id73518176-b805-4b21-8fa1-e054d27bd6e0
State stateactive
Status statuspublic
Transformed transformed1
Validity validityperm_valid