Školy a školské zariadenia v meste Prešov

From the dataset abstract

Informácie zverejňované z evidencie mestského informačného systému týkajúce sa školstva na území mesta Prešov. http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=860%3A0%3A

Source: Školy a školské zariadenia v meste Prešov

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 10, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatPDF
Id idb0b74856-ae88-4bc0-b01e-9e824b68ef62
Last Modified last_modifiedover 2 years ago
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position2
Resource Group Id resource_group_ida03b4094-cc85-4608-9b74-dc45fc57a41c
Revision Id revision_idd7770f12-81a8-469a-a95b-7e0f99774d2d
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid