Počty občanov mesta Prešov v jednotlivých rokoch ...

From the dataset abstract

Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov...

Source: Počty občanov mesta Prešov v jednotlivých rokoch (od 1.1.1996 do aktuálneho dátumu)

No preview available.
No handler defined for data type: xml.net.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 8, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxml.net
Id id18bdd564-9425-4b3c-a3a2-b1f80d7980e3
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position4
Resource Group Id resource_group_idf29ff23a-445d-40f4-867b-fad7b42aa691
Revision Id revision_ida3574f26-a1d8-44f1-ab2d-4b11b0cfa990
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid