Počty občanov mesta Prešov v jednotlivých rokoch (od 1.1.1996 do aktuálneho dátumu)

Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky prihlásení k trvalému pobytu v meste Prešov. Údaje sa denne automaticky aktualizujú. Počet obyvateľov podľa Slovenského štatistického úradu je zverejnený na jeho stránkach (zahŕňa aj evidenciu cudzincov).

http://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=1100%3A0%3A

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Mesto Prešov
Dataset provider Mesto Prešov
Unique identifier of dataset's provider 8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Date of the first publication September 25, 2015
Spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[20.870515, 49.006901], [20.883642, 49.023519], [20.882629, 49.040447], [20.895421, 49.049931], [20.902754, 49.075558], [20.920124, 49.093732], [20.936502, 49.077535], [20.96553, 49.076705], [20.972766, 49.087736], [20.992638, 49.087109], [20.988058, 49.081285], [21.008037, 49.076875], [21.018689, 49.059518], [21.042591, 49.045171], [21.04124, 49.038925], [21.054354, 49.040961], [21.084161, 49.02075], [21.073011, 49.038476], [21.076389, 49.044196], [21.099847, 49.039404], [21.11, 49.051452], [21.123128, 49.045262], [21.13719, 49.051292], [21.150709, 49.06516], [21.177936, 49.063585], [21.164995, 49.085004], [21.182981, 49.074711], [21.203705, 49.074102], [21.203804, 49.087592], [21.22623, 49.087058], [21.218707, 49.097334], [21.224103, 49.105451], [21.163848, 49.165942], [21.163464, 49.178307], [21.176786, 49.185032], [21.228264, 49.157383], [21.290722, 49.147403], [21.294887, 49.127156], [21.310416, 49.119264], [21.317183, 49.132471], [21.341972, 49.124458], [21.351133, 49.113467], [21.374183, 49.116332], [21.411813, 49.106986], [21.445727, 49.093024], [21.444847, 49.081737], [21.46532, 49.077623], [21.456295, 49.071142], [21.462822, 49.067178], [21.456031, 49.056648], [21.417034, 49.036589], [21.404373, 49.01947], [21.42476, 49.004382], [21.408443, 48.990809], [21.469062, 48.943303], [21.464618, 48.932074], [21.482139, 48.921277], [21.477385, 48.909838], [21.485393, 48.884573], [21.449014, 48.871368], [21.428687, 48.873796], [21.420533, 48.894163], [21.414258, 48.871857], [21.394337, 48.885109], [21.377199, 48.881906], [21.38368, 48.858071], [21.367257, 48.838087], [21.316799, 48.837154], [21.301204, 48.828214], [21.313646, 48.815064], [21.279754, 48.810789], [21.246059, 48.828852], [21.250703, 48.833543], [21.24384, 48.851816], [21.266667, 48.859716], [21.260105, 48.873688], [21.236349, 48.868942], [21.236004, 48.876196], [21.225854, 48.878858], [21.223719, 48.871003], [21.196982, 48.884542], [21.181519, 48.870619], [21.156307, 48.89516], [21.13541, 48.901366], [21.098652, 48.893926], [21.058221, 48.905685], [21.017679, 48.906531], [21.013514, 48.923802], [20.990168, 48.936031], [20.985472, 48.959187], [20.95467, 48.955341], [20.949972, 48.947396], [20.91969, 48.963711], [20.888456, 48.967482], [20.877237, 48.97538], [20.886877, 48.978509], [20.876996, 48.988645], [20.886756, 48.99842], [20.881675, 48.998513], [20.870515, 49.006901]]]}

Related items

No related items