Objednávky (od 1.8.2011 do aktuálneho dátumu)

From the dataset abstract

Povinné zverejňovanie údajov o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác - v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov....

Source: Register zverejnených objednávok (od 1.8.2011 do aktuálneho dátumu)

No preview available.
No handler defined for data type: xml.net.

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 7, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Created createdover 2 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatxml.net
Id idd8391b21-32e0-4550-b061-543d2eb28242
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Position position4
Resource Group Id resource_group_ida48c7a56-16de-44fe-aac2-303e2d9715fb
Revision Id revision_idc08f3289-e46d-4f4a-b748-3b07118829ad
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid