Objednávky (od 1.8.2011 do aktuálneho dátumu)

From the dataset abstract

Povinné zverejňovanie údajov o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác - v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov....

Source: Register zverejnených objednávok (od 1.8.2011 do aktuálneho dátumu)

This resource can not be previewed at the moment. Click here for more information.

Download resource

Visualisation is available at this address:

Additional Information

Field API Value
Last updated last_modified August 7, 2017
License license Creative Commons Attribution
Transformed data transformed No
Can Be Previewed can_be_previewed1
Created createdover 4 years ago
Data Correctness data_correctnesscorrect and exact
Format formatXML
Id idc251f37c-7a84-4150-a63c-dc4dc4a44142
Last Modified last_modifiedover 3 years ago
Maintainer maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicity periodicitydaily
Resource Group Id resource_group_ida48c7a56-16de-44fe-aac2-303e2d9715fb
Revision Id revision_idb5a41503-8191-43d3-9d7f-27a1df09b1f3
State stateactive
Status statuspublic
Validity validityperm_valid