History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
d26751... February 22, 2019, 09:09 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-2017
d5ed6e... February 21, 2017, 12:35 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-2017
b3f968... February 21, 2017, 12:35 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany REST API: Aktualizovať objekt faktury-za-tovary-a-sluzby-2017
fff45e... February 21, 2017, 12:32 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Topoľčany