History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
8ad108... April 2, 2019, 05:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab06
df4f61... June 7, 2016, 12:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab06
b2be70... June 7, 2016, 12:28 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par-2016-tab06
72d361... June 7, 2016, 12:26 Štatistický úrad Slovenskej republiky