History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
efa099... September 26, 2018, 06:10 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt zoznam-opravneni
3cd97e... September 26, 2018, 06:09 Národný bezpečnostný úrad REST API: Aktualizovať objekt zoznam-opravneni
105861... September 26, 2018, 06:08 Národný bezpečnostný úrad