History

Compare revisions Revision Timestamp Author Log Message
bb426a... April 2, 2019, 05:43 Štatistický úrad Slovenskej republiky REST API: Aktualizovať objekt par_2010_tab03
82ddaf... December 30, 2015, 15:55 migration-tool REST API: Vytvor objekt par_2010_tab03